Ereleden van Tennisvereniging Het Hofland

Trees Blom
Wil Stennekes †
Anja van Straten
Bert de Vos †
Alie den Hartog
Hetty Brouwer
Jasper van der Bas

Leden van verdienste

Rokus van der Bas
Clare Bekker
Gerard Broers †
Nicolette van der Vlist
Michiel den Butter
Coby van der Bas

Share