Bardiensten opgeven

vanaf a.s. vrijdag 6 maart de bardiensten kunt opgeven?

Evenals vorig seizoen gaan de bardienst-uren als volgt ingevuld worden: Leden in de leeftijd van 18 t/m 64 jaar draaien minimaal 8 bardienst-uren. Hiervan mag 4 uur worden afgekocht voor € 50,= De overgebleven uren dienen door jezelf te worden ingepland en gedraaid.  De leden van 65 t/m 70 jaar draaien minimaal 4 bardienst-uren waarvan 2 uur afkoopbaar voor € 25,= De overgebleven uren dienen door jezelf te worden ingepland en gedraaid.  Leden boven de 70 jaar zijn vrijgesteld van bardienst. Uiteraard is het wel mogelijk om bardienst te draaien, dit wordt bijzonder op prijs gesteld.  

De vrijwilligers, commissie- en bestuursleden zijn vrij om te bepalen of ze naast hun taken ook een aantal bardienst-uren op zich nemen. Nieuwe leden worden uitgenodigd om ook bardienst te draaien samen met een “bestaand” lid om op deze manier ingewerkt te worden. Je kunt hierover ook contact opnemen met barcommissie@hethofland.nl   

Mocht je onverhoopt je geplande dienst niet kunnen draaien dan dien je zelf voor een vervanger te zorgen, bijvoorbeeld door te ruilen. Ook is het mogelijk om een lid uit de inval-poule te vragen je dienst over te nemen voor € 10,= per uur. De kosten voor de overname van een bardienst moeten onderling met de invaller worden afgerekend. Indien jij zelf op de lijst van invallers wilt staan graag contact opnemen met Monique via barcommissie@hethoflannd.nl.  

Het afkoopbedrag dient te zijn voldaan vóór 30 maart a.s. op IBAN NL87 RABO 0105564559 t.n.v. Het Hofland, o.v.v. barafkoop voor- en achternaam.  

Het invullen van je bardiensten gaat heel eenvoudig via de ClubApp – Dienstenplanner. Of op de website bij “bardienst”- “bardienstschema”- “klik hier om er naartoe te gaan”.    

NIEUW-NIEUW-NIEUW Competitieteams die in hun team een competitie-lid hebben spelen (dit teamlid is gedurende een competitie tijdelijk lid van de vereniging zonder dienstverplichting) krijgen een extra bardienstverplichting van 4 uur per competitie-lid, per competitie. Dit besluit is genomen om een eerlijkere verdeling van de bardienstverplichting voor de reguliere leden te realiseren. Het betreffende team krijgt bij de captain 4 uren erbij. Het is de verantwoordelijkheid van het team dat deze extra uren ingevuld worden.  

Share