Bardiensten opgeven is weer mogelijk

De opmerkingen in de onlangs gehouden ledenenquête en het dalende ledenaantal heeft het Bestuur doen besluiten om de regels omtrent de bardienst invulling aan te passen.

Het is niet meer mogelijk om alle bardienst-uren af te kopen.
Hiermee wordt gewerkt naar een eerlijker verdeling van de bardiensten onder de leden en komen de afgekochte uren niet ten laste van de overige leden.
Hoe meer leden bardienst-uren draaien, des te minder uren een ieder hoeft te draaien.

De bardienst-uren gaan als volgt ingevuld worden:

Leden in de leeftijd van 18 t/m 64 jaar draaien 8 bardienst-uren. Hiervan mag  4 uur worden afgekocht voor € 50.
De overgebleven uren dienen door jezelf te worden ingepland en gedraaid.

De leden van 65 t/m 70 jaar draaien 4 bardienst-uren waarvan 2 uur afkoopbaar zijn voor € 25.
De overgebleven uren dienen door jezelf te worden ingepland en gedraaid.

Leden boven de 70 jaar en vrijwilligers van de vereniging zijn vrijgesteld van bardienst.
Uiteraard is het voor deze groep wel mogelijk om ook een bardienst te draaien!

 

Indien je moeite hebt met het inplannen van de bardienst, Monique van Os is tijdens de Open Dag op 30 maart op het park aanwezig om je hierbij te helpen.

Mocht je onverhoopt je geplande dienst niet kunnen draaien dan dien je zelf voor een vervanger te zorgen, bijvoorbeeld door te ruilen. Ook is het mogelijk om een lid uit de inval-poule te vragen je dienst over te nemen voor € 10 per uur. De kosten voor de overname van een bardienst moeten onderling met de invaller worden afgerekend. Zou jij tegen betaling extra bardiensten willen draaien? Geef je hiervoor dan op via contact@hethofland.nl

Het afkoopbedrag dient te zijn voldaan vóór 30 maart a.s. op IBAN NL87 RABO 0105 5645 59 t.n.v. Tennisvereniging Het Hofland, o.v.v. ‘barafkoop voor- en achternaam’.

Het bestuur vertrouwt erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben dan verzoeken we je contact op te nemen met ons via contact@hethofland.nl.

Share