Naast de betaling van contributie is er voor onze leden een bardienstverplichting. Elk lid vanaf 18 jaar heeft een bardienst verplichting, uitgezonderd zijn leden boven de 70 jaar en commissie- en bestuursleden. Een gedeeltelijke vrijstelling is er voor leden vanaf 65 jaar. Wilt u geen bardienst draaien dan is het mogelijk om de bardienst gedeeltelijk af te kopen.

Bij vragen hierover graag een e-mail naar: barplanning@hethofland.nl

Klik onderstaand voor meer informatie

  • Invaller regelen -> Het regelen van een invaller voor je bardienst als je zelf niet kunt.

 `      In de rechterkolom kun je verder navigeren in “Bardienst”

Share