Naast de betaling van contributie is er voor onze seniorleden een bardienstverplichting. Elk lid vanaf 18 jaar heeft een bardienst verplichting, uitgezonderd zijn leden boven de 70 jaar en vrijwilligers. Een gedeeltelijke vrijstelling is er voor leden vanaf 65 jaar. Wilt u geen bardienst draaien dan is het mogelijk om de bardienst af te kopen

Vragen

Mocht je vragen hebben over de bardienst, laat die dan weten per email aan barcommissie@hethofland.nl of neem contact op met René van Os.

Klik onderstaand voor meer informatie

  • Invaller regelen -> Het regelen van een invaller voor je bardienst als je zelf niet kunt

 In de rechterkolom kun je verder navigeren in “Bardienst”

 
Share