Breng een nieuw lid in februari of maart 2020.

Wil jij per cursus ook tot 30% minder betalen? lees hier hoe!
Leuk dat je onze passie voor tennis deelt! Je kunt het nu nog leuker en nog voordeliger maken! Breng een nieuwe leerling aan en wij belonen je met keiharde korting op je lesgeld. Januari, februari en maart tot maar liefst 30%! Reken eens uit wat dat je per cursus scheelt… voorbeeld: Groep van 4 personen € 234,- nu € 164,- En samen sporten is nog leuker ook! Hoe meer nieuwe leden je aanbrengt hoe hoger je korting! Nieuwe leerlingen profiteren direct mee van deze actie. Op hun beurt kunnen zij ook vrienden en familie aanbrengen en direct flink op hun eigen lesgeld besparen! Kortom veel voordeel voor iedereen, dus motiveer je familie en vrienden en profiteer allemaal van een gezondere levensstijl en een flinke korting. Let op: deze actie is vanaf 1 januari 2020 geldig.
Hoe werkt het?

Share

Algemene Ledenvergadering

20 februari 2020
Aan de leden

Dit is een uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 20 februari 2020 in ons clubhuis. De aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Bijgaand de agenda van deze vergadering. Het financieel verslag is op te vragen bij contact@hethofland.nl en ligt op de avond in het clubhuis.

Wij hopen op een goede opkomst en een prettige vergadering.

Arno Korenhof, voorzitter

Agenda van de Algemene Ledenvergadering
1. Opening

2. Mededelingen en behandeling van ingekomen stukken

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 19 februari 2019

4. Financieel verslag 2019

5. Uitbrengen van verslag door de Kascontrolecommissie

6. Benoeming nieuwe leden Kascontrolecommissie

7. Goedkeuring begroting 2020
• Verhoging contributiegelden: seniorleden met € 10,00 en juniorleden en semi-seniorleden met € 5,00. Senior competitieleden bijdrage naar € 50,00 per competitie.

8. Her-/verkiezing bestuursleden
• Voorstel benoeming voorzitter.
Het bestuur stelt Yvonne Halman als nieuwe voorzitter voor.Om een goede overgang te regelen blijft Arno Korenhof tot 1 juli deel uitmaken van het bestuur.
• Sabine Smit stelt zich herkiesbaar voor lid van bestuur.

9. Rondvraag

10. Afscheid aftredende bestuurs- en commissieleden

11. Sluiting

Share

Vacatures

Vacatures
PR commissie (pr@hethofland.nl): een aantrekkelijke website, nieuwsbrieven, FB/Instagram, nieuwsberichten in de lokale media en op TV Krimpenerwaard: kan jij hieraan bijdragen? Jan en Nico zitten te springen om versterking en komen graag in contact met enthousiaste tennisliefhebbers met pr-skills…….
Jeugdcommissie: heb jij toffe ideeën voor jeugdactiviteiten, wil je best eens helpen met een toernooitje of op de vrijdagmiddag met het racket-trekken? Belinda, Saskia en Esmeralda kunnen je hulp goed gebruiken, neem gerust eens contact met ze op: jeugd@hethofland.nl

Share