Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt al haar leden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
op dinsdag 19 februari 2019 in het clubhuis.
Aanvang: 20 uur, inloop vanaf 19.30
Agenda en Notulen ALV 2018 volgen.

De bestuursleden Arie van der Heijden, secretaris, en Marco Vuik, penningmeester, stoppen met hun bestuurstaken.
Arno Korenhof, voorzitter, treedt af en is in beginsel niet herkiesbaar als voorzitter.

Hierdoor zijn er vacatures voor voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Share